Nhà sáng lập

Gabriel Serrano

Tiến sĩ Gabriel Serrano là bác sĩ da liễu uy tín tại Valencia, Tây Ban Nha và là thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, Học viện Da liễu Châu Âu, Học viện Da liễu Tây Ban Nha, Đại học Da liễu Mỹ Latinh Ibero (CILAD) và các hiệp hội khoa học khác.

Với những đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu, sáng tạo, vào 2018, tiến sĩ Gabriel Serrano nhận được nhiều giải thưởng cao quý như: Giải thưởng AEDV danh giá của Học viện Da liễu Tây Ban Nha và Venereology (AEDV). Cùng năm đó, ông trở thành một trong “10 người Colombia của năm”. Những tư tưởng của ông cũng rất được săn đón bởi ngành công nghiệp chăm sóc da toàn cầu. Tiến sĩ nắm giữ một số bằng sáng chế trong lĩnh vực chăm sóc da lão hóa, lột da bằng hóa chất và sửa chữa các tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra. Ông đồng thời là tác giả của hơn 150 công bố trên các tạp chí y khoa, thường xuyên được mời thuyết trình tại các hội nghị quốc tế về da liễu thẩm mỹ, lột da hóa học, phục hồi lão hóa, ung thư da và những tiến bộ trong chăm sóc da.

Nhà sáng lập

Gabriel Serrano

Tiến sĩ Gabriel Serrano là bác sĩ da liễu uy tín tại Valencia, Tây Ban Nha và là thành viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ, Học viện Da liễu Châu Âu, Học viện Da liễu Tây Ban Nha, Đại học Da liễu Mỹ Latinh Ibero (CILAD) và các hiệp hội khoa học khác.

Với những đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu, sáng tạo, vào 2018, tiến sĩ Gabriel Serrano nhận được nhiều giải thưởng cao quý như: Giải thưởng AEDV danh giá của Học viện Da liễu Tây Ban Nha và Venereology (AEDV). Cùng năm đó, ông trở thành một trong “10 người Colombia của năm”. Những tư tưởng của ông cũng rất được săn đón bởi ngành công nghiệp chăm sóc da toàn cầu. Tiến sĩ nắm giữ một số bằng sáng chế trong lĩnh vực chăm sóc da lão hóa, lột da bằng hóa chất và sửa chữa các tổn thương do ánh nắng mặt trời gây ra. Ông đồng thời là tác giả của hơn 150 công bố trên các tạp chí y khoa, thường xuyên được mời thuyết trình tại các hội nghị quốc tế về da liễu thẩm mỹ, lột da hóa học, phục hồi lão hóa, ung thư da và những tiến bộ trong chăm sóc da.